Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy

O bibliotece

Historia Biblioteki

                                                                                                                                                               

Mroczy decyzję o utworzeniu i utrzymaniu biblioteki podjęto jednogłośnie na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej w dniu 26 VII 1948r. Obowiązkiem Gminy było znalezienie lokalu oraz zapewnienie odpowiednich środków na funkcjonowanie biblioteki. Ministerstwo Oświaty zobowiązało się zakupić 500 książek oraz przekazać niezbędne druki do funkcjonowania placówki. Pierwotny termin otwarcia ustalono na dzień 19 XII 1948r. jednak uroczystość przesunięto na 16 I 1949r. W dniu tym otwarto Bibliotekę Miejską i Publiczną Bibliotekę Gminną z punktami bibliotecznymi w: Drzewianowie, Gliszczu, Jeziorkach Zabartowskich, Mierucinie, Rościminie, Skoraczewie, Toninie, Wąwelnie, Wielu, Witosławiu i Wyrzy. Stanowisko kierownika powierzono Izabeli Jakubowskiej. Ze względu na stale powiększający się księgozbiór i rosnącą liczbę czytelników w roku 1976 otwarto nowy lokal, w którym zlokalizowano bibliotekę dla dorosłych. Nowy lokal znajdował się przy Placu I Maja, a w starym pomieszczeniu utworzono filię dziecięcą. Lata 90-te przyniosły zmiany w strukturze bibliotek. Na mocy ustawy o Samorządach Terytorialnych obowiazek utrzymania i prowadzenia bibliotek spoczął na gminach w ramach zadań własnych. Skutkiem tego w 1991r. zamknięto filię dla dzieci. Część księgozbioru przekazano do bibliotek szkolnych, a część dołączono do biblioteki dla dorosłych. W 1992r. Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną przeniesiono do pomieszczeń Ośrodka Kultury. Tym samym stała się ona częścią jego struktur organizacyjnych. Taki stan rzeczy miał miejsce do roku 2009, w którym ponownie rozdzielono placówki. Niestety za zmianami organizacyjnymi nie poszły zmiany lokalowe. Biblioteka nadal zajmuje pomieszczenia MGOKiR przy ul. Śluzowej 6. Od ubiegłego roku Biblioteka stara się również poszerzać ofertę o organizację imprez o charakterze kulturalnym i edukacyjnym.

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: